Thursday, February 24, 2011

Tarian Zapin

Johor tempat kelahiran aku ini juga tidak kurang dengan budayanya, contoh post yang sebelum ini seperti ghazal dan kuda kepang. Satu lagi tarian yang cukup terkenal dan menjadi lambang budaya Negeri Johor adalah Tarian Zapin.Mengikut apa yang telah aku baca sebelum ini, Tarian Zapin ini berkembang di negara ini, dan hingga sekarang masih diteruskan di Johor. Tetapi tarian ini telah diubah mengikut kekreativiti kumpulan tarian tersebut, walaupun begitu tarian yang asal tetap dikekalkan hanya ditambah mengikut kesesuaian.Namun demikian banyak antara genre zapin tradisional ini tersebar hanya ke daerah-daerah tertentu sahaja dan salah satu daripada genre zapin tradisional yang dinamik dan anggun dikatakan masih terdapat di negeri Johor.


Terdapat dua jenis Zapin yang ada di Negeri Johor ini, iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab yang boleh dilihat perbezaannya dari segi unsur peradaptasiannya. Sebenarnya kedua-dua jenis tarian ini berasal dari satu kesenian masyarakat Arab yang dibawa Hadramaut. Keunikan tradisi Zapin Melayu terletak bukan sahaja pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh keseniaan Arab bahkan juga pada sifat segretasi penari dan penonton. Dalam konteks inilah keunikan tarian zapin begitu terserlah terutamanya pada ciri penghubungannya dengan keseniaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab.

Di Johor Tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular mahupun acara sambutan hari-hari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun ianya lahir dari adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab.


Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa persaudaraan penari dan pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan di kalangan mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama dan bukannya usaha individu disamping meminggirkan persaingan antara pemain-pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan, Ditinjau dari perspektif inilah, keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor terserlah.


contoh tarian zapin.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...